chiffons اروپا ترکیه قوانین پیشنهادات

chiffons: اروپا ترکیه قوانین پیشنهادات اتحادیه اروپا اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی آمار فوت مغزی در کشور ، روزانه ۷ تا۱۰ بیمار منتظر پیوند فوت می کنند

رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، با عنوان این مطلب که روزانه ۷ تا ۱۰ بیمار نیازمند پیوند عضو در کشور فوت می کنند، بر ترویج بیش از پیش فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد.

آمار فوت مغزی در کشور ، روزانه ۷ تا۱۰ بیمار منتظر پیوند فوت می کنند

روزانه ۷ تا۱۰ بیمار منتظر پیوند فوت می کنند/آمار فوت مغزی در کشور

عبارات مهم : انجمن

رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، با عنوان این مطلب که روزانه ۷ تا ۱۰ بیمار نیازمند پیوند عضو در کشور فوت می کنند، بر ترویج بیش از پیش فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد.

دکتر کتایون نجفی زاده در گفتگو با مهر، گفت: عنوان اهدای عضو از سال ۱۳۶۸ که حضرت امام(ره) فتوای جایز بودن آن را صادر فرمودند، در کشور شروع شد و از سال ۷۹ و به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی که قانون اهدای عضو تصویب گردید، در دستور کار قرار داده شد و در ادامه شبکه فراهم آوری اعضا تشکیل شد.

روند رو به زیاد کردن پیوند عضو در کشور

آمار فوت مغزی در کشور ، روزانه ۷ تا۱۰ بیمار منتظر پیوند فوت می کنند

وی با تاکید بر روند رو به زیاد کردن پیوند عضو در کشور، تصریح کرد: از سال ۸۱، هر سال شاهد روند رو به زیاد کردن اهدای عضو در کشور هستیم، بطوریکه در سال های ۸۹ و ۹۰ ، این اوضاع تسریع شده است است.

نجفی زاده با عنوان این مطلب که هر چه تعداد اهدای عضو زیاد باشد در نتیجه آمار پیوند اوج می رود، افزود: جهت اینکه بتوانیم عنوان اهدای عضو در کشور را نهادینه کنیم، می بایست از یک ساختار منسجم در سیستم درمانی جهت اهدا و پیوند برخوردار باشیم. ضمن اینکه، توجه به فرهنگ اهدای عضو نیز باید بیش از پیش ترویج شود.

رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، با عنوان این مطلب که روزانه ۷ تا ۱۰ بیمار نیازمند پیوند عضو در کشور فوت می کنند، بر ترویج بیش از پیش فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با تاکید بر اینکه در زمینه ساختار اهدا و پیوند عضو روز به روز در حال بهتر شدن هستیم، تصریح کرد: تقریبا تمامی استان های کشور این ساختار را دارند و یا اینکه در حال تشکیل است.

فرهنگ سازی در زمینه اهدای عضو

نجفی زاده به مقوله ساختن فرهنگ در اهدای عضو اشاره کرد و گفت: ارگان های متفاوت در این زمینه کمک کرده اند و مردم نیز روز به روز، زیاد با عنوان اهدای عضو آشنا می شوند که همین امر منجر به این شده است تا آمار رضایت خانواده های فوت مغزی جهت اهدای عضو در کشور اوج برود.

آمار فوت مغزی در کشور ، روزانه ۷ تا۱۰ بیمار منتظر پیوند فوت می کنند

وی بر ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد و افزود: شرایط جهت بهتر شدن فرهنگ اهدای عضو در کشور وجود دارد و باید تمام تلاش خود را بکار گیریم تا بتوانیم، این فرهنگ را در کشور نهادینه سازیم.

آمار فوت مغزی در کشور

رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، با عنوان این مطلب که روزانه ۷ تا ۱۰ بیمار نیازمند پیوند عضو در کشور فوت می کنند، بر ترویج بیش از پیش فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد.

نجفی زاده با اشاره به اینکه سالی ۵ تا ۸ هزار مورد فوت مغزی در کشور به علت آمار زیادی تصادفات و حوادث شغلی و… رخ می دهد، گفت: از این تعداد فوت مغزی، ۵۰ درصد یعنی ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ مورد توانایی اهدا دارند و در بقیه به علت سن بالا، بیماری های واگیر و…، امکان اهدای عضو وجود ندارد.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان ادامه داد: با اینکه به طور میانگین می توان از ۳۰۰۰ مورد فوت مغزی در کشور اهدای عضو داشت، تنها یک سوم از این تعداد، یعنی ۱۰۰۰ مورد فوت مغزی اهدای عضو انجام می شود.

آمار فوت مغزی در کشور ، روزانه ۷ تا۱۰ بیمار منتظر پیوند فوت می کنند

روزی ۷ تا ۱۰ بیمار منتظر پیوند فوت می کنند

وی با طرح این سئوال که آیا به همین تعداد اهدای عضو نیاز داریم یا خیر، گفت: متاسفانه باید بگویم روزی ۷ تا ۱۰ بیمار به علت نرسیدن عضو پیوندی در کشور فوت می کنند. بنابراین، اگر تعداد اهدای عضو حتی ۲ برابر شود، دیگر هیچ بیماری در لیست انتظار پیوند عضو فوت نمی کند.

نجفی زاده با اشاره به آمار پیوند قلب اطفال در کشور، افزود: سال گذشته در بیمارستان قلب شهید رجایی به تنهایی ۳۲ مورد پیوند قلب اطفال داشتیم که بی نظیر بود، ولی باید به این مسئله اشاره کنم که ۱۷ کودک دیگر نیز در این بیمارستان به علت نرسیدن قلب مناسب در سال گذشته فوت شدند.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، در پاسخ به این سئوال که چه راهکاری جهت زیاد کردن موارد اهدای عضو از فوت مغزی در کشور وجود دارد، گفت: می بایست ساختار فراهم آوری و پیوند عضو را گسترش دهیم، در بعضی نقاط کشور سیستم پیوند بعضی اعضا را نداریم.

وی با اشاره به استقرار مراکز پیوند قلب، ریه و کبد در شهرهایی همچون تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، افزود: حتی با وجود تلاش شبانه روزی و فعالیت بی نظیر تیم شیراز و در درجه بعد بقیه تیم ها از ۲۵۰۰ بیمار نیازمند پیوند کبد در سال، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر پیوند عضو می شوند.

ضرورت گسترش مراکز پیوند عضو

نجفی زاده ادامه داد: باید تعداد مراکز پیوند عضو به اندازه نیاز در کشور باشد. ضمن اینکه بودجه و اعتبارات جهت تجهیز و گسترش مراکز پیوند عضو می بایست به موقع تامین شود. در زمینه فرهنگ اهدای عضو نیز باید کار بیشتری صورت بگیرد. در آمریکا ۵۳ درصد بزرگسالان این کشور جهت اهدای عضو عضویت کرده اند و این آمار در کشور ما حدود ۱۰ درصد است.

وی افزود: مورد نیاز است اطلاعات مردم در زمینه اهدای عضو زیاد شود، اینکه بعضی هنوز فوت مغزی را با «کما» یکسان می دانند، نشان می دهد که می بایست زیاد بر روی عنوان اهدای عضو از فوت مغزی در کشور کار شود.

میزان رضایتمندی خانواده ها جهت اهدای عضو

نجفی زاده با اشاره به تلاش های صورت گرفته در رسانه ها جهت ترویج فرهنگ اهدای عضو، گفت: این تلاش ها باعث شده است آمار میانگین رضایت گیری از خانواده افراد فوت مغزی در کشور به ۷۰ درصد برسد.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با بیان این مطلب که در صورت اطلاع خانواده از عضویت فرد فوت مغزی جهت اهدای عضو میزان رضایت به نزدیک ۱۰۰ درصد می رسد، افزود: در صورتی که خانواده اطلاعی از نظر فرد نداشته باشند، میزان رضایت جهت اهدای عضو فوت مغزی به ۴۸ درصد می رسد.

وی در عین حال به پرسشها دیگری که منجر به ارتقای فرهنگ اهدای عضو در کشور می شود، اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می دهد ۳۸ درصد اهداکنندگان عضو فوت مغزی سرپرست خانوار هستند که مورد نیاز است خانواده آنها مورد حمایت قرار گیرند.

فعالیت انجمن اهدای عضو ایرانیان

نجفی زاده به فعالیت انجمن اهدای عضو ایرانیان اشاره کرد و افزود: این انجمن با نشانه تسریع در انجام کارهایی تشکیل شد که ممکن است در وزارت بهداشت با کندی پیش برود. از همین رو، جمعی از متخصصین بنام اهدا و پیوند اعضا در این انجمن دور هم جمع شده است اند. در سال ۹۶ یکی از بزرگترین اتفاقات اهدا و پیوند کشور رقم خورد و تفاهم نامه هایی با وزارت بهداشت امضا شد که طی آن یک سری از وظایف وزارت بهداشت به انجمن واگذار شد.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، ورود عنوان اهدای عضو به کتاب های درسی دانش آموزان را یکی دیگر از موفقیت های این انجمن بیان کرد و گفت: با همکاری معاونت تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش عنوان اهدای عضو در کتاب های درسی دانش آموزان پایه نهم و یازدهم قرار گرفته و امیدواریم در سال ۹۷ شاهد تغییرات بیشتری در زمینه اهدای عضو در کشور باشیم.

وی افزود: اگر نظرمان را حتی به صورت شفاهی به اطرافیانمان راجع به وظیفه اعضایمان بعد از فوت بگوییم باعث می شود در صورت وقوع اتفاق تصمیم درست بگیرند. جهت گرفتن کارت اهدای عضو از طرق متفاوت می توان اقدام کرد. از طریق سامانه مرکزی کارت اهدای عضو انجمن اهدای عضو ایرانیان به آدرس www.ehda.center بلافاصله اطلاعات فرد وارد سامانه مرکزی کارت اهدای عضو شده است و علی رغم سایر روش های عضویت از کل کشور قابل دسترس است.

نجفی زاده ادامه داد: همچنین از طریق ربات اینترنت انجمن به آدرس @ehdayeozv_bot عضویت کارت اهدای عضو می تواند در کمتر از یک دقیقه صورت بگیرد. باید این توصیه را عنوان کنم که از این دو طریق هیچ احتیاجی به داشتن کارت فیزیکی وجود ندارد ولی در صورت میل به به داشتن کارت فیزیکی می توان تصویر کارت را پرینت گرفته و نگاه داشت.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، در آخر اظهارداشت: به امید آنکه هیچ بیماری در لیست انتظار پیوند اعضا به علت نرسیدن عضو پیوندی فوت نکند و هیچ فرد فوت مغزی اعضای سالم خود را با خود به زیر خاک نبرد.

واژه های کلیدی: انجمن | فرهنگ | ایرانیان | اهدای عضو | اهدای عضو | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs