chiffons اروپا ترکیه قوانین پیشنهادات

chiffons: اروپا ترکیه قوانین پیشنهادات اتحادیه اروپا اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات از پرسپولیس می‌روم، ولی هر وقت بیرونم کنند / بیرانوند حرفش را بعد گرفت

به گزارش پیروزی دیلی؛ متن زیر روایتی است از عبدالصمد ابراهیمی، از دیدار دیروزش با علیرضا بیرانوند.

از پرسپولیس می‌روم، ولی هر وقت بیرونم کنند / بیرانوند حرفش را بعد گرفت

بیرانوند حرفش را بعد گرفت: از پرسپولیس می روم، ولی هر وقت بیرونم کنند

عبارات مهم : تشويق

به گزارش پیروزی دیلی؛ متن زیر روایتی است از عبدالصمد ابراهیمی، از دیدار دیروزش با علیرضا بیرانوند.

از پرسپولیس می‌روم، ولی هر وقت بیرونم کنند / بیرانوند حرفش را بعد گرفت

*نشستم تا همه حرفهايش را بزند.همه درد دل هايش را، همه بغض هايش را و همه آنچه در اين دو سه روزه مانند انبار باروت درون خود نگه داشته بود.گفت و گفت و گفت.كجاي قصه را كم گذاشتم؟ كجا؟ تو بگو.من كه با همين ها زندگي كردم،من كه مثل خيلي از اينها از صفر شروع كردم و خودشان مرا اوج و اوج و بالاتر بردند. خودشان از من اين آدمي را ساختند كه مي بيني.اين جايگاه را آنها به من دادند. آیا بايد توهين بشنوم؟ حرف زد و من بيشتر سكوت كردم تا اين بغض تلنبار شده است اش فرو بريزد.

️* خشاب كلماتش كه ته كشيد گفتم مي داني كجاي قصه ات اشتباه است؟ اينكه دست بگذاري روي علاقه شان. اينكه كاري كني و حرفي بزني كه بوي گس منت بدهد.گفت: به جون فرزند ام خودت منو ميشناسي.عصباني بودم.همون يك لحظه. مگه ميشه از اينجا و از اينها دل كند.گلايه هايشان،تند شدن هايشان همه اش قبول.اصلا ميروم روي سكو كنار خودشان مي نشينم.نه حتي روي نيمكت.روي سكو و تيم را تشويق را مي كنم. تا ١٤٠٠.من هيچي توي دلم نيست.خودت بهتر ميدوني.

به گزارش پیروزی دیلی؛ متن زیر روایتی است از عبدالصمد ابراهیمی، از دیدار دیروزش با علیرضا بیرانوند.

* خنديدم و گفتم: برو پسر.برو بچسب به تمريناتت.از تو با صفاتر كه ته دلشان چيزي نيست همين هايي هستند كه بخاطر علاقه ارزش تند شدند.نه، همين ها قبلا وقتي باختيد و ايستاده تشويق تان كردند اين را ثابت كردند. راستي آخرين بازي ات كيه؟ سرش را انداخت پايين و گفت:هر وقت بيرونم كنند.

واژه های کلیدی: تشويق | بیرانوند | پرسپولیس | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs