chiffons اروپا ترکیه قوانین پیشنهادات

chiffons: اروپا ترکیه قوانین پیشنهادات اتحادیه اروپا اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حضور کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در همایش منزل احزاب

برگزاری همایش فصلی منزل احزاب کشور عزیزمان ایران با عنوان «احزاب و انتخابات» در روز ۲۱ اردیبهشت ماه و با حضور کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، قطعی شد.

حضور کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در همایش منزل احزاب

حضور کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در همایش منزل احزاب

عبارات مهم : ایران

برگزاری همایش فصلی منزل احزاب کشور عزیزمان ایران با عنوان «احزاب و انتخابات» در روز ۲۱ اردیبهشت ماه و با حضور کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، قطعی شد.

قدرتعلی حشمتیان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری سی و هفتمین جلسه شورای مرکزی منزل احزاب ایران، اظهار کرد: در این جلسه مصوبه شد که همایش فصلی منزل احزاب کشور عزیزمان ایران با عنوان «احزاب و انتخابات» و با حضور کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در روز پنجشنبه، (۲۱ اردیبهشت ماه) درسالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شود.

حضور کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در همایش منزل احزاب

وی افزود: همچنین در این جلسه مقرر شد که ریاست منزل احزاب دعوتنامه رسمی جهت کاندیداها، وزیر کشور، رییس ستاد انتخابات وزارت کشور و معاون اجرایی شورای نگهبان ارسال نمایند.

رئیس منزل احزاب در آخر تأکید کرد: در این جلسه تصویب شد که در همایش فصلی وقت در اختیار نامزدها باشد تا به سوالات مطرح احزاب کشور که بصورت مکتوب به دبیرخانه تحویل داده می شود، پاسخ دهند.

برگزاری همایش فصلی منزل احزاب کشور عزیزمان ایران با عنوان «احزاب و انتخابات» در روز ۲۱ اردیبهشت ماه و با حضور کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، قطعی شد.

واژه های کلیدی: ایران | همایش | اردیبهشت | انتخابات | وزارت کشور | رییس ستاد انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs