chiffons اروپا ترکیه قوانین پیشنهادات

chiffons: اروپا ترکیه قوانین پیشنهادات اتحادیه اروپا اخبار بین الملل

شاخص بد بختی در سال گذشته با توجه به کم شدن قیمت تورم و قیمت بهره و رشد تولید ناخالص داخلی نصف شده است هست. آخرین بار سال ١٣٨٤ بود که کشور عزیزمان ایران شاخص بد

شاخص بد بختی نصف شد

شاخص بد بختی نصف شد

عبارات مهم : ایران

شاخص بد بختی در سال گذشته با توجه به کم شدن قیمت تورم و قیمت بهره و رشد تولید ناخالص داخلی نصف شده است هست. آخرین بار سال ١٣٨٤ بود که کشور عزیزمان ایران شاخص بد بختی محدوده ٣٠ را تجربه می کرد و بعد از آن هر سال به این شاخص افزوده شد تا سال ١٣٩١ که بدترین عدد به ثبت رسید..

به گزارش اعتماد، شاخص بد بختی نمادی است که اوضاع معیشت خانوار را نشان می دهد. از روی تغییرات این شاخص که از رابطه قیمت بیکاری و تورم به دست می آید می توان فهمید چقدر معیشت مردم راحت یا سخت بوده هست. در بررسی شاخص بد بختی در یک دهه گذشته فشاری که به زندگی مردم وارد شده است به خوبی در سال های ٨٧ و ٩١ نمایان است و در سال ٩١ بیشترین شاخص بد بختی و اوضاع بد معیشتی جهت مردم ایجاد شد. ولی به تدریج در سال های ٩٣ و ٩٤ تغییرات ایجاد شده است در شاخص تورم موجب شد، شاخص بد بختی عقب گرد کرده و به عدد سال ٨٤ نزدیک شود.

شاخص بد بختی نصف شد

این شاخص که نخستین بار در دهه ۱۹۶۰ میلادی به وسیله اقتصاددانی به نام «آرت اوکن» جهت ارایه تصویری از اوضاع اقتصاد امریکا به رییس جمهوری وقت، لیندون جانسون معرفی شد، با محاسبه یک فرمول راحت به دست می آمد. در آن وقت تنها قیمت تورم هر سال هر کشور با قیمت بیکاری آن جمع می شد و بدهید ترتیب شاخص بد بختی به دست می آمد.

با گذشت وقت ولی این فرمول بارها مورد ویرایش قرار داده شد تا اینکه امروزه عدد این شاخص جهت هر کشور از مجموع قیمت بیکاری، قیمت تورم و قیمت بهره وام ها منهای درصد عوض کردن سرانه تولید ناخالص داخلی به دست می آید. هرچه عدد (نمره) این شاخص بزرگ تر باشد، میزان «فلاکت» آن کشور بالاتر است.

شاخص بد بختی در سال گذشته با توجه به کم شدن قیمت تورم و قیمت بهره و رشد تولید ناخالص داخلی نصف شده است هست. آخرین بار سال ١٣٨٤ بود که کشور عزیزمان ایران شاخص بد

با بررسی رابطه میان بیکاری و تورم می توان عملکرد اقتصادی یک سیستم را تا حدودی مورد ارزیابی قرار داد چراکه دو شاخص اشتغال و قدرت خرید نماد مهم معیشت یک جامعه هست. بررسی دوره ١٥ ساله این دو شاخص نشان می دهد قیمت بیکاری بین سال های ١٣٨٠ تا ١٣٩٤ بین ۱۰/۳ تا ۱۴/۲ درصد در نوسان بوده است که بیشترین رقم مربوط به سال ١٣٨٠ با ۱۴/۲ درصد و کمترین آن مربوط به سال ١٣٨٣ با ۱۰/۳ درصد هست. در سال های ١٣٨٠، ١٣٨٤، ١٣٨٨ و ١٣٨٩ قیمت بیکاری بالاتر از قیمت تورم بوده هست. از سوی دیگر بر اساس آمار ارایه شده است به وسیله بانک مرکزی بیشترین قیمت تورم در دوره مورد بررسی مربوط به سال ١٣٩٢ برابر ۳۴/۷ درصد و پایین ترین قیمت تورم مربوط به سال های ١٣٨٧ و ١٣٩٢ است.

شاخص بد بختی جهت نخستین بار در دهه ٧٠ میلادی به وسیله دو اقتصاددان مطرح شد. ولی روش این دو جهت محاسبه شاخص بد بختی با یکدیگر تفاوت داشت. آرتور اوکان از روش راحت ترکیب دو شاخص قیمت بیکاری و قیمت تورم استفاده می کرد که به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می شود. به این صورت که شاخص بد بختی مجموع دو شاخص قیمت بیکاری و قیمت تورم هست. ولی رابرت بارو از ترکیب دو شاخص تولید ناخالص داخلی و قیمت سود بانکی، شاخص بد بختی را تعیین می کرد.

برخی اقتصاددانان رابطه نیرومند بین شاخص بد بختی و قیمت جرم و جنایت قایل هستند و در بعضی از کشورها شاخص بد بختی به عنوان یک شاخص پیش نگر جهت قیمت جرم و جنایت آشنا می شود. در سال های ١٣٨٠ تا ١٣٩٤ بیشترین مقدار شاخص بد بختی سال ٩١ با ٤/٦٤ واحد درصد و کمترین آن مربوط به سال ١٣٨٤ بوده است.

شاخص بد بختی نصف شد

در گزارش موسسه بین المللی کاتو مربوط به سال ٢٠١٦ با عنوان «شاخص بد بختی ٢٠١٦» که در آن شاخص بد بختی ٥٩ کشور انتشار یافته هست، کشور ونزوئلا با شاخص بد بختی ٤/٥٧٣ به عنوان مفلوک ترین یا غمگین ترین کشور دنیا معرفی شده است است.

در فهرست امسال کشورمان کشور عزیزمان ایران با شاخص بد بختی ٣/٢٩ در جایگاه نهم قرار گرفته است و موسسه کاتو عامل عمده فزاینده شاخص بد بختی کشور عزیزمان ایران را قیمت بهره وام ها شناسایی کرده است ولی خبر خوب اینکه جایگاه کشور عزیزمان ایران در این فهرست نسبت به فهرست سال گذشته دو پله اصلاح یافته هست. در فهرست سال گذشته کشور عزیزمان ایران در جایگاه هفتم قرار گرفته بود و شاخص بد بختی آن ٧/٣٦ بود که حالا بهبودی ٤/٧ نمره ای را جهت خود رقم زده هست، گرچه هنوز در کل راه زیادی جهت اصلاح اوضاع و یافتن جایگاه مناسبی در این فهرست باقی است.

شاخص بد بختی در سال گذشته با توجه به کم شدن قیمت تورم و قیمت بهره و رشد تولید ناخالص داخلی نصف شده است هست. آخرین بار سال ١٣٨٤ بود که کشور عزیزمان ایران شاخص بد

نشریه فوربس در توضیح اوضاع کشور عزیزمان ایران در گزارش شاخص بد بختی نوشته دلایل این عنوان که آیا کشور عزیزمان ایران در این فهرست در چنین جایگاهی ایستاده هست، کاملا واضح و البته متعدد است ولی فوربس از فساد اداری و ناشایستگی بعضی مدیران به عنوان بعضی از این عوامل یاد کرد.

امروز ارزیابی سریع و دقیق تصمیم ها و سیاست های برنامه ریزان و تصمیم سازان از اهمیت خاص ای برخوردار است به طوری که این ارزیابی می تواند وقت مورد نیاز را جهت اجرای تغییرات و تعدیل های احتمالی الگوها و برنامه ریزی ها فراهم آورد و از هدر رفتن منابع و وقت ها جلوگیری کند.

شاخص بد بختی نصف شد

بر اساس محاسبه شاخص های متفاوت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، آموزش، بهداشت و… با استفاده از داده های آماری چنین ابزاری را فراهم کرده هست. بسیاری از اوقات یک شاخص عددی اطلاعات زیادی را منعکس نمی کند ولی با ترکیب چند شاخص عددی می توان به یک نماگر ارزشمندی که بازتاب دهنده بخش هایی از اوضاع جامعه باشد؛ دست یافت.

واژه های کلیدی: ایران | بیکاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

شاخص بد بختی نصف شد

شاخص بد بختی نصف شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs